Skip to content Skip to footer

Ima a Margitos Nagytáborért

Kapcsolódjunk és imádkozzunk együtt a Nagytáborért illetve minden résztvevőjéért. Március 18-tól húsz héten keresztül egészen a tábor kezdetéig imádkozzunk egy-egy tized rózsafüzért az alábbi titkok használatával és rövid könyörgéssel.

Az imát összeállította: Szűcs Bálint atya

Örvendetes olvasó

Első hét – március 18.

Titok: akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál

Kapcsolat: Add Istenünk, hogy Szentlelked által mi is jó gyümölcsöt hozzunk egymásért.

Szentírási szakasz: Lk 1,26-38 Az angyali üdvözlet.

Imádság: egy tized rózsafüzér

Könyörgés: Add meg Mennyei Atyánk, hogy Szentlelked által mi is felismerjük akaratodat és ahogyan a Szűzanya tevékeny lett a te terved megvalósításában, úgy mi is örömmel munkálkodjunk közösségünk üdvösségén. A mi Urunk Jézus Krisztus a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Amen

Második hét – március 25.

Titok: akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

Kapcsolat: Add Istenünk, hogy mi is örömmel hordozzuk egymást az imádságban, és tevékenyen segítsük egymást a tábori előkészületekben

Szentírási szakasz: Lk 1,39-45 Mária meglátogatja Erzsébetet

Imádság: egy tized rózsafüzér

Könyörgés: Add meg Mennyei Atyánk, hogy mindig hordozzuk egymást az imádságban, és szeretetünk, amely belőled forrásozik, a cselekedeteinkben is megmutatkozzon. A mi Urunk Jézus Krisztus a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Amen

Harmadik hét – április 1.

Titok: akit te Szent Szűz a világra szültél.

Kapcsolat: Add Istenünk, hogy életünkkel rámutassunk, hogy te köztünk élsz.

Szentírási szakasz: Lk 2,1-7 Jézus születése

Imádság: egy tized rózsafüzér

Könyörgés: Add meg Mennyei Atyánk, hogy egész életünk jel legyen a többi ember számára, hogy köztünk élsz, és megszülethessél embertársainkban általunk is. A mi Urunk Jézus Krisztus a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Amen

Negyedik hét – április 8.

Titok: akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.

Kapcsolat: Add Istenünk, hogy teljesen fel tudjuk magunkat ajánlani Neked.

Szentírási szakasz: Lk 2,22-40 Jézus bemutatása a templomban

Imádság: egy tized rózsafüzér

Könyörgés: Add meg Mennyei Atyánk, hogy teljes valónkkal neked szenteljük magunkat, ezzel örömet és üdvösséget szerezzünk másoknak. A mi Urunk Jézus Krisztus a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Amen

Ötödik hét – április 15.

Titok: akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.

Kapcsolat: Add Istenünk, hogy Téged keressünk életünk minden eseményeiben, minden élethelyzetében. (Így a Nagytáborban is észrevegyük jelenlétedet.)

Szentírási szakasz: Lk 2,41-52 A tizenkét éves Jézus a Templomban.

Imádság: egy tized rózsafüzér

Könyörgés: Add meg Mennyei Atyánk, ahogy Szűz Mária szünet nélkül keresett téged és végül megtalált, úgy mi is hasonló szívvel vágyakozzunk utánad, amíg el nem jutunk Hozzád. A mi Urunk Jézus Krisztus a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Amen

Fájdalmas olvasó

Hatodik hét – április 22.

Titok: aki érettünk vérrel verejtékezett

Kapcsolat: Add Istenünk, hogy mi is mindig a te akaratod szerint végezzük hivatásunkat.

Szentírási szakasz: Lk 22,39-46 (illetve: Mt 26,36-46; Mk 14,32-42) Ima a Getszemáni kertben

Imádság: egy tized rózsafüzér

Könyörgés: Add meg Mennyei Atyánk, hogy Szentlelked által mi is felismerjük akaratodat, és saját akaratunkat a Tieddel egyesítsük. A mi Urunk Jézus Krisztus a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Amen

Hetedik hét – április 29.

Titok: akit érettünk megostoroztak.

Kapcsolat: Add Istenünk, hogy minden nehézség ellenére kitartsunk elhatározásainkban. (Így a Nagytábor szervezői és résztvevői is)

Szentírási szakasz: Mt 27,20-26 Pilátus megostoroztatja Jézust.

Imádság: egy tized rózsafüzér

Könyörgés: Add meg Mennyei Atyánk, hogy minden nehézség és megpróbáltatás ellenére készségesek legyünk áldozatot hozni. A mi Urunk Jézus Krisztus a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Amen

Nyolcadik hét – május 6.

Titok: akit érettünk tövissel koronáztak.

Kapcsolat: Add Istenünk, hogy a világ és az emberek elismerése helyett inkább ragaszkodjunk a te szerénységedhez.

Szentírási szakasz: Mt 27,27-31 (Mk 15,16-19) Jézus kigúnyolása.

Imádság: egy tized rózsafüzér

Könyörgés: Add meg Mennyei Atyánk, hogy a beképzeltség és felvágás helyett, mindig szerények és alázatosak tudjunk maradni. A mi Urunk Jézus Krisztus a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Amen

Kilencedik hét – május 13.

Titok: aki érettünk a keresztet hordozta.

Kapcsolat: Add Istenünk, hogy vállaljuk saját keresztünket.

Szentírási szakasz: Mk 15,20-23 és Mk 8,34-35

Imádság: egy tized rózsafüzér

Könyörgés: Add meg Mennyei Atyánk, hogy Szent Fiad kereszthordozása nekünk is erőt adjon az Ő követésére. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Amen

Tizedik hét – május 20.

Titok: akit érettünk keresztre feszítettek.

Kapcsolat: Add Istenünk, hogy megfeszüljünk és meghaljunk saját önzőségünknek és minden gőgünknek.

Szentírási szakasz: Lk 23,32-43 és Jn 19,28-30 Jézust keresztre feszítik.

Imádság: egy tized rózsafüzér

Könyörgés: Add meg Mennyei Atyánk, ahogy Szent Fiad nem vonakodott a kereszten életét adni értünk, úgy mi is tudjunk másokért élni. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Amen

Dicsőséges olvasó

Tizenegyedik hét – május 27.

Titok: aki a halálból feltámadt.

Kapcsolat: Add Istenünk, hogy életünk központjában mindig a feltámadás reménye, és húsvét öröme legyen.

Szentírási szakasz: Jn 20,19-31 találkozás a Feltámadottal

Imádság: egy tized rózsafüzér

Könyörgés: Add meg Mennyei Atyánk, hogy Szentlelked által, életünk mindig a Szent Fiad feltámadására figyeljen, szívünket pedig töltse be a húsvéti öröm. A mi Urunk Jézus Krisztus a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Amen

Tizenkettedik hét – június 3.

Titok: aki a mennybe felment.

Kapcsolat: Add Jézusunk, hogy mindig hozzád forduljunk minden gondunkkal, mert te közbenjársz értünk Mennyei Atyánknál.

Szentírási szakasz: ApCsel 1,4-12, Zsid 7,23-25 és 1Pét 5,7

Imádság: egy tized rózsafüzér

Könyörgés: Add meg Mennyei Atyánk, hogy mindig bátran és bizalommal forduljunk Megváltónkhoz, aki előtted közbenjár értünk. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Amen

Tizenharmadik hét – június 10.

Titok: aki nekünk a Szentlelket elküldte.

Kapcsolat: Add Istenünk, hogy Szentlelked ajándékait örömmel használjuk közösségünk építésére, egymás üdvösségére.

Szentírási szakasz: ApCsel 2,1-13

Imádság: egy tized rózsafüzér

Könyörgés: Áraszd ki ránk Szentlelkedet Mennyei Atyánk, hogy ajándékait elfogadva, kamatoztassuk talentumainkat egymás javára. A mi Urunk Jézus Krisztus a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Amen

Tizennegyedik hét – június 17.

Titok: aki téged Szent Szűz a mennybe felvett.

Kapcsolat: Add Istenünk, hogy égi Édesanyánk példamutató életét követve ismerjük fel üdvösségünk ajándékát.

Szentírási szakasz: Lk 1,46-55

Imádság: egy tized rózsafüzér

Könyörgés: Add meg Mennyei Atyánk, hogy Szűz Mária mennybevétele által felismerjük akaratod teljességét. A mi Urunk Jézus Krisztus a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Amen

Tizenötödik hét – június 24.

Titok: aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.

Kapcsolat: Add Istenünk, hogy Szűz Mária kitüntetett hivatását mindig örömmel szemléljük.

Szentírási szakasz: Róm 8,28-30 és Jn 20,25-27.

Imádság: egy tized rózsafüzér

Könyörgés: Add meg Mennyei Atyánk, hogy a mennybe felvett és megkoronázott Szűz Máriában dicsőséged méltóságát meglássuk, és hálásak legyünk felelősségteljes közbenjárásáért. A mi Urunk Jézus Krisztus a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Amen

Világosság olvasója

Tizenhatodik hét – július 1.

Titok: aki a Jordán vizében megkeresztelkedett

Kapcsolat: Add Istenünk, hogy Isten gyermekeként az odafönt való dolgokat keressük.

Szentírási szakasz: Mk 1,9-11 Jézus megkeresztelkedése és Kol 3,1

Imádság: egy tized rózsafüzér

Könyörgés: Add meg Mennyei Atyánk, hogy Szentlelked által minden nap megéljük istengyermekségünk ajándékát, és a Nagytáborban testvéri szeretettel segítsük egymást. A mi Urunk Jézus Krisztus a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Amen

Tizenhetedik hét – július 8.

Titok: aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.

Kapcsolat: Add Istenünk, hogy mindig bízzunk isteni hatalmadban és segítségedben,

Szentírási szakasz: Jn 2,1-11 A kánai menyegző

Imádság: egy tized rózsafüzér

Könyörgés: Add meg Mennyei Atyánk, hogy ne essünk soha kétségbe, és ne süllyedjünk a kételkedés bűnébe, hanem merjük magunkat mindig isteni hatalmadra bízni. A mi Urunk Jézus Krisztus a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Amen

Tizennyolcadik hét – július 15.

Titok: aki meghirdette Isten országát.

Kapcsolat: Add Istenünk, hogy a nagytábor által felfedezzük, hogy országodat már elhoztad közénk.

Szentírási szakasz: Lk 17,20-21 és Lk 13,18-19

Imádság: egy tized rózsafüzér

Könyörgés: Add meg Mennyei Atyánk, hogy országod bennünk növekedve hatalmas fává terebélyesedjen, aminek árnyékában minden jóakaratú ember elfér. A mi Urunk Jézus Krisztus a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Amen

Tizenkilencedik hét – július 22.

Titok:  aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.

Kapcsolat: Add Istenünk, hogy mi is örvendezzünk közelségednek, és a mennyország örömét sugározzuk másoknak, hallgatva a te szavadra.

Szentírási szakasz: Mk 9,2-13 Jézus színeváltozása

Imádság: egy tized rózsafüzér

Könyörgés: Add meg Mennyei Atyánk, hogy szeretett Fiad szavára hallgatva, társörökösei lehessünk Krisztusnak. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Amen

Huszadik hét – július 29.

Titok: aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.

Kapcsolat: Add Istenünk, hogy megbecsüljünk Téged az Oltáriszentségben, és mi is neked és egymásnak is teljesen önmagunkat adjuk.

Szentírási szakasz: Jn 6,22-65

Imádság: egy tized rózsafüzér

Könyörgés: Add meg Mennyei Atyánk, hogy amiként Szent Fiad teljesen átadja magát az Eucharisztiában, úgy mi is átadjuk életünket neked és embertársaink üdvösségének szolgálatára. A mi Urunk Jézus Krisztus a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Amen

Leave a comment